Tots sabem que d’oli, en podem trobar de moltíssimes varietats, com per exemple l’arbequina, l’empeltre, picual, menya, argudell i tantíssimes més que podem trobar arreu. Però també podem trobar diferents tipus d’oli que es diferencien per les seves qualitats.

Oli d’oliva extra verge

En primer lloc i com a excel·lent trobem l’oli d’oliva extra verge, que s’aconsegueix agafant les olives en una maduració correcte, collides de dalt l’arbre i mai recollides del terra i en poques hores portades al molí i ser molturades amb un procés d’extracció en fred i mitjançant procediments mecànics.

Pel que fa als procediments mecànics, vol dir que cada pas on es sotmeten les olives, són passos mecànics, que són: El molí, que acostuma a ser un molí de martells o gabinets, que trituren les olives fent-ne una pasta homogènia.

Seguidament entra a una batedora, que és com una banyera amb les parets a temperatura constant.

tipus oli oliva

Mitjançant unes pales al seu interior, van movent la pasta d’olives a fi i efecte de que tota acabi agafant la mateixa temperatura, que normalment és de uns 27 graus perquè a l’hora de premsar surti l’oli flor. Com més temperatura li posem a la pasta, més quantitat d’oli sortirà, però de menys qualitat, com poden ser margarines o ceres, i per això, se li diu l’extracció en fred, per la baixa temperatura que s’utilitza per extreure’l.

L’oli d’oliva verge extra, passa per un exhaustiu panell de cata, que per declarar-lo com a tal, no pot tindre cap defecte, si pel contrari, li detecten algun atribut negatiu, ja passa a ser d’una categoria inferior.

Oli d’oliva verge

Seguidament i amb una categoria inferior trobem l’oli d’oliva verge.

Aquest tipus d’oli, s’extreu exactament com hem explicat amb l’extra verge, però amb la particularitat que aquest a l’hora de passar per un panell de cata, ja li trobem algun petit defecte.

Aquests poden venir causats simplement perquè les olives abans de ser collides han passat per una forta glaçada o secada, factors que han trencat l’estructura de l’oliva i que al extreure’n l’oli s’hi noten carències d’olor, gust entre altres.

També pot venir del mal maneig de les olives i estiguin malmeses per plagues, inclemències del temps o deteriorades pel transport.

Tots aquest factors, ja que partim d’un producte en mal estat,  difícilment podem extreure un oli de qualitat.

Oli d’oliva Llampant

Amb menys qualitat trobem l’oli d’oliva llampant.

Aquest ja és un oli que té molts defectes, causats per problemes molt més greus que els esmentats amb l’oli d’oliva verge.

Aquest problemes poden venir causats per olives agafades del terra, olives que han estat amuntegades durant molts dies o simplement olives que han estat portades al molí amb un alt grau de fermentació.

D’aquí obtenim un oli de molt mala qualitat i hi trobarem molts defectes, com poden ser gust a ranci, baixos, fermentat, terra… A més el seu grau d’acidesa és molt alt i fa que per comercialitzar-lo, la pràctica que s’acostuma a fer és de copejar-lo (mesclar) amb olis de millor qualitat per fer-ne un oli senzill i econòmic.

També podem trobar alguns olis llampants que tenen uns defectes tan grans que ja no poden ser consumits i van destinats a les refineries.

Olis refinats

Per últim trobem els olis refinats.

Aquests tipus d’oli ja no provenen de molins amb extraccions mecàniques, sinó que podríem dir que són fets amb extracció química, i podríem dir que quan s’han de sotmetre amb aquest procés, és que prèviament no eren aptes pel consum humà.

Aquest procés és molt radical deixant-los sense gust ni olor i seguidament els hi barregen un petit percentatge d’una varietat d’oli amb molt de gust com pot ser la Picual. D’aquí se’n produeix la majoria d’oli que podem trobar en tots els lineals de les grans superfícies.

Pots comprar els nostres olis a la nostra botiga online.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X